Jumat, 31 Agustus 2012

Negara maju dan Negara berkembang

Pengertian negara maju dan negara berkembang

     Negara maju adalah Negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi.
     Negara Berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup dalam taraf sedang atau dalam masa perkembangan.
 contoh negara maju :


1. Belanda                        6. Korea Selatan      11. Rusia                 16. Hong kong
2. Prancis                         7. Kanada                  12. Austria              17. Singapura
3. inggris                           8. Jepang                   13. Denmark          18.Taiwan
4. Amerika Serikat          9. Jerman                    14. Belgia              19. Swiss
5. Australia                     10. Italia                         15.Yunani               20. Monako

Contoh Negara Berkembang :

1. Mesir                        7. Argentina
2. Indonesia                 8. Kuwait
3. China                       9. Saudi Arabia
4. Malaysia                10. dll.
5. Filipina
6. India

  Tolok ukur suatu negara digolongkan menjadi negara maju dan negara berkembang sebagai berikut :
  1. pendapatan perkapita
    Pendapatan perkapita adalah pendapatan penduduk usia produktif rata-rata dalam 1 tahun.
    Pendapatan perkapita negara maju lebih tinggi daripada pendapatan perkapita negara berkembang. Berikut adalah pendapatan perkapita dianggap tinggi atau rendah,
    Pendapatan perkapita dianggap tinggi apabila lrbih dari US$ 30.000,
   Sedangkan pendapatan perkapita rendah apabila kurang dari US$ 10.000

2. Pertumbuhan Penduduk
    Pertumbuhan penduduk negara maju tergolong rendah karena kurang dari 1%,
Pertumbuhan penduduk negaraberkembang tergolong tinggi karena lebih dari1%.

3.Tingkat pengangguran
   Tingkat pengangguran penduduk negara maju biasanya lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang.

4. Angka Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan
    Di negara maju angka kematian bayi dan ibu melahirkan tergolong rendah karena penduduk mampu membeli makanan yang bergizi, mampu membeli pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang memadai. Sebaliknya di negara berkembang angka kematian bayi dan ibu melahirkan relatif tingg, hal ini disebabkan penduduk tidak mampu membeli makanan bergizi, tidak mampu membeli pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang memadai karena faktor ekonomi/pendapatannya rendah.

5. Angka Melek Huruf
     Suatu negara dikatan maju jika angka melek hurufnya tinggi atau angka buta hurufnya rendah.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar